įsiųsti

įsiųsti
įsių̃sti, įsiuñčia, į̃siuntė tr. Rtr, NdŽ; M 1. liepti įeiti: Vaikus į̃siuntė pirkion, kad negirdėtų barimosi, nepadorių žodžių Š. Įsiųsk į vidų, lai įeita Šts. Į̃siuntė mergelką piningų prašyti Rdn. Kas tave iñsiuntė in kiemo? Šlčn. Čia medžiasargis insiuntė skrudėlę, kad pavadintų jo pačią BsPII242.liepti įlipti: Būdavo, paims, medin insių̃s žmogų i šauna Švnč. 2. K žr. atsiųsti 2: Žinias, tamstos įsiųstas, pasinaudosime … savo vietoje A1884,103. Prenumeratoriai … nėra visus piningus įsiuntę A1884,216. | refl. K. \ siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; parsiųsti; persiųsti; prasiųsti; prisiųsti; susiųsti; užsiųsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • įsiusti — įsiùsti vksm. Moteri̇̀škė tai̇̃p įsiùto, kad nebegalėjo susivaldýti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įsiusti — įsiùsti intr. Rtr; Q414, M 1. DŽ, NdŽ, Vkš įniršti, įdūkti: Įsiunta arkliai R. Žvėris baisiai įsiuto rš. Girtas įsiùto ir pradėjo sūdus daužyti J. Kažin ko įsiùtęs vyras parejo namo ir ėmė šėliotis Š. Parėjo įdūkęs, įsiùtęs Prn. Jisai an Jono …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiusti — apsiùsti intr. Rtr; Sut, LVI129 1. Zp apsirgti pasiutimo liga: Šuva apsiùto Ds. 2. J, Grg įdūkti, įšėlti: Oi ans yra apsiùtęs! Kl. Jau tikrai mano vyras apsiùto Klt. Visi vaikai kap apsiùto – neleidžia tėvui ženyties! Ml. Bet anys apsiuto ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiųsti — apsių̃sti, apsiuñčia, àpsiuntė tr. Rtr; Q81, MP179, Sut 1. Aplinkui siųsti, apsiųsti LL116. 2. visiems ar daugeliui nusiųsti, tam tikromis priemonėmis įteikti: Àpsiunčiau į skridinį gromatas apie smertį savo genties J. Daugumui [vokiečiai]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiusti — atsiùsti intr. atsišėlti: ^ Nesiutęs apželdamas, gavo atsiusti žildamas Vaižg. siusti; apsiusti; atsiusti; įsiusti; išsiusti; nusiusti; pasiusti; persiusti; prasiusti; prisiusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiųsti — atsių̃sti, atsiuñčia, àtsiuntė tr. K, Š, Rtr, DŽ1; H, R, Sut, I 1. DŽ paliepti ateiti, atvykti: Atsiųsk vaikų kurį J.Jabl. Jis manęspi jį atsiuntė CII632. Atmisiųsk, meldžiu, vieną iš vaikų Ch2Kar4,22. Atàsiuntė paklaust, kiek mokėt Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasiųsti — ×dasių̃sti, dasiuñčia, dàsiuntė (hibr.) žr. atsiųsti 4: Kap nevaikščiosiu, tai kad Dievas smertį greičiau dasių̃st! Dglš. siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiusti — išsiùsti intr. Rtr; Sut, M žr. pasiusti: 1. Sv, Slk Aniemet buvo lapių išsiùtusių Strn. Išsiùtęs vilkas skykt par tvorą i sudraskė bobą smertin Klt. Boba girta tai blogiau negu katė išsiutus Švnč. 2. Kai kokios [naminės degtinės] prigersi, tai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiųsti — išsių̃sti, išsiuñčia, ìšsiuntė tr. K, Š, Rtr, DŽ1; H158, R, Sut, M, LL295 1. paliepti išeiti, kur nueiti: Išsių̃sti ką iš namų NdŽ. Išsių̃sti ką kelionėn NdŽ. Ìšsiuntė vakare auklelę įnešti iš kamaros pakulų kuodelį Všv. Ìšsiuntė pačią… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusiusti — nusiùsti 1. žr. pasiusti 2. | refl.: Išminsi, pask eisi pri kito – nusisiùsi nemiegojęs par naktis! Kl. 2. intr. labai greitai, smarkiai nulėkti: Traukinys nusiuto geležinkeliu ir pranyko rš. 3. intr. padvėsti: Turėjau tris paršelius, vienas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”